Odyssey Cotton Polishing Mitt

Regular price £10.99

Tax included.

Cotton polishing mitt suitable for polishing many instruments.